Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale 

“Lucky Train”

Emis in data de 26.08.2022

(“Regulamentul Oficial”)

 

 MAX BET S.R.L., cu sediul in cu sediul in Strada Baratiei, nr. 31, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40 /6809 /2002, cod unic de inregistrare 14786022, cont bancar nr. RO34BACX0000000971623000, deschis la UniCredit Bank – Sucursala Grigore Mora, reprezentata legal prin Gherghina Ionescu, in calitate de Administrator, denumit in continuare (denumita in continuare “MAXFUN”). 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI INFORMAREA PUBLICULUI 

Aceasta  Campanie promotionala este organizata si desfasurata de MAXFUN in locatiile din Bucuresti, Bd. General Paul Teodorescu, nr. 4, Unitatea F516 si unitatea F 512, Sector 6 („MAXFUN Cotroceni”) si Bucuresti, Sos. Bucuresti – Ploiesti, nr. 79, unit. E10, zona 1, Shopping City, Sector 1,  („MAXFUN Baneasa”) pentru Participantii la Campania promotionala, care sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”). 

Regulamentul Oficial sta la dispozitia oricarui participant la Campanie, gratuit, pentru consultare, in locatiile MAXFUN Cotroceni si MAXFUN  Baneasa pe site-ul www.max-fun.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari in mod public.

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala este organizata si se desfasoara in locatiile Bucuresti, Bd. General Paul Teodorescu, nr. 4, unitatea F516 si unitatea F512, Sector 6 („MAXFUN Cotroceni”) si Bucuresti, Sos. Bucuresti – Ploiesti, nr. 79, unit. E10, zona 1, Shopping City, Sector 1(„MAXFUN Baneasa”) 

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania  promotionala “Lucky Train” a MAXFUN se va desfasura pe perioada 01 septembrie 2022- 31 noiembrie 2022 inclusiv in fiecare din locatiile participante.

Campania va fi promovata on-line pe site-ul www.max-fun.ro.

Organizatorul are dreptul sa hotarasca in orice moment incetarea sau modificarea Campaniei promotionale. 

Instiintarea referitoare la incetarea Campaniei va fi afisata de MAXFUN  cu cel putin 5 zile inainte de data incetarii Campaniei promotionale in fiecare din locatiile participante, respectiv Bucuresti, Bd. General Paul Teodorescu, nr. 4, unitatea F516 si unitatea F512, Sector 6 (MAXFUN Cotroceni”) si Bucuresti, Sos. Bucuresti – Ploiesti, nr. 79, unit. E10, zona 1, Shopping City, Sector 1 („MAXFUN Baneasa”), intr-un loc vizibil. 

Prezenta Campanie promotionala nu este o loterie promotionala in sensul art. 43 din OG nr.99/2000, participantii nefiind desemnati prin vreo tragere la sorti sau prin alta modalitate bazata pe hazard, nefiind necesara autentificarea regulamentului.

art.43 alin(1) din OUG nr.99/2000 „(1)   Regulamentul şi/sau orice alt document în baza căruia urmează să se desfăşoare loteria publicitară trebuie să fie autentificat(e) de un notar public înainte de începerea operaţiunii.” 

Campania promotionala se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Participantii la aceasta Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial.

Detalii privind actiunea publicitara se pot regasi pe materialele promotionale (afise, flyere) existente in locatiile participante MAXFUN Bucuresti pe toata perioada de desfasurare a actiunii publicitare si care vor putea fi consultate de toate persoanele interesate. 

 

SECTIUNEA 4. CONDITII DE PARTICIPARE 

Poate participa la Campania promotionala “Lucky Train” organizata de MAXFUN Baneasa si MAXFUN Cotriceni orice persoana fizica care a implinit 18 ani si orice persoana fizica cu varsta mai mica de 18 ani (denumit in continuare “Participantul”). Minorii mai mici de 14 ani vor fi insotiti de parinte sau tutore pe toata durata competitiei, inscrierea urmand sa se realizeze cu ajutorul datelor de identitate ale parintelui sau tutorelui. Minorii intre 14 ani si 18 ani se pot inscrie in competitie singuri, pe baza cartii de identitate proprii si pot participa singuri la desfasurarea competitiei, insa nu vor putea ridica premiile decat insotiti de parinte sau tutore.

In cazul in care castigatorul spumantului este minor (14-18 ani), premiul se va inlocui cu un spumant fara alcool din aceeasi gama, pentru minorii sub 14 ani va alege parintele sau tutorele premiului.

Minorilor sub 14 ani nu le este permis accesul la jocul de bowling neinsotiti de un adult.

Nu pot participa la aceasta Campanie promotionala angajatii MAXFUN si rudele de gradul I ale acestora.

 

SECTIUNEA 5 DESFASURAREA CAMPANIEI

Pot participa la aceasta Campanie, toți participanții la jocul de bowling, care joaca bowling intr-una din locatiile participante in perioada de desfasurare a campaniei in intervalul orar specificat (15:00 – 20:00);

Acordarea premiilor se va face aleatoriu, prin intermediul softului de bowling instalat in fiecare locatie. Astfel, la orele specificate (15:00 si 20:00), in fiecare locatie participanta, va fi desemnata persoana câștigătoare dintre toți participanții la jocul de bowling. 

In momentul desemnarii, toate ecranete TV alocate jocurilor de bowling se opresc, iar sistemul va alege aleatoriu o persoana dintre toți jucătorii de la pistele bowling (se va deschide vagonul trenului din dreptul câștigătorului) in fiecare dintre locatiile participante.

 

In fiecare dintre locatiile participante, se vor acorda premii, la orele si in zilele mentionate in tabelul de mai jos:

 

ziua

premiu

ore acordare

Luni-Duminica

1 voucher jocuri + 1 breloc bila biliard

20:00

Sâmbătă-Duminică

1 voucher jocuri + 1 breloc bila biliard

15:00

 

Valoarea totala a premiilor acordate in fiecare locatie participanta va fi conform tabelului de mai jos:

Premii - Afi Cotroceni

BUCATA

VALOARE

TOTAL

VOUCHERE BOWLING

39

99

3,861 LEI

VOUCHERE BILIARD

39

30

1,170 LEI

VOUCHERE CONS. VIDEO

39

24

936 LEI

BRELOCURI

117

2

234 LEI

 TOTAL

 


 6,201 LEI

 

Premii -  Baneasa

BUCATA

VALOARE

TOTAL

VOUCHERE BOWLING

39

99

3,861 LEI

VOUCHERE BILIARD

39

30

1,170 LEI

VOUCHERE CONS. VIDEO

39

30

1,170 LEI

BRELOCURI

117

2

234 LEI

 TOTAL

 


 6,435 LEI

 

 

NOTA:

  1. Predarea premiilor se va efectua pe baza de proces verbal intocmit in 3 exemplare (un exemplar se inmaneaza castigatorului, iar celelalte doua exemplare raman in posesia MAXFUN).  La procesele verbale se ataseaza cate o copie xerox de pe buletinul/cartea de identitate/pasaportul castigatorului, care ramane parte integranta a documentului intocmit.  In cazul in care castigatorul este minor sub 14 ani, se va atasa o copie a cartii de identitate a parintelui sau tutorelui legal, care va semna alaturi de minor procesul-verbal de castig. 
  2.  Valoarea totala bruta maxima a premiilor oferite in cadrul actiunii publicitare ,,Lucky Train” este de 6.201 lei pentru locatia MAX FUN Cotroceni si 6.435 lei pentru locatia MAX FUN Baneasa.
  3. Premiile se vor acorda in limita stocului mentionat in prezentul Regulament.
  4. Voucherele castigate sunt valabile in intervalul Luni – Joi, acestea neputand fi folosite in zilele de vineri, sambata si duminica.

Obligatia calcularii, retinerii si platii impozitului prin retinere la sursa aferent veniturilor din premii revine organizatorului actiunii promotionale. Impozitul va fi suportat de organizator.

 

SECTIUNEA 6. PREVEDERI LEGALE APLICABILE

Art. 9.1. Conform prevederilor Codului fiscal, pentru persoanele fizice rezidente, veniturile sub forma de premii se impun, prin retinere la sursa, cu o cota de 10% aplicata asupra venitului net realizat din fiecare premiu. 

Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii, în bani şi/sau în natură, sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu.

Impozitele aferente atat premiilor in bani (lei), cat si cele aferente premiilor in produse sunt incluse in valoarea bruta a campaniei publicitare.

Pentru persoanele fizice nerezidente, veniturile sub forma de premii se impun, prin retinere la sursa, cu o cota de 16% aplicata asupra venitului net realizat din fiecare premiu, indiferent de valoarea premiului.

 

Art. 9.2. EXTRAS DIN CODUL FISCAL IN VIGOARE:

„Art. 108. (1) Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri [...] precum si cele din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale.

(2) (Nu sunt venituri impozabile materialele publicitare, pliantele, mostrele, punctele bonus acordate cu scopul stimulării vânzărilor.   

 

Stabilirea venitului net din premii si din jocuri de noroc

Art. 109.:

Venitul net este diferenţa dintre venitul din premii şi suma reprezentând venit neimpozabil.

 

Retinerea impozitului aferent veniturilor din premii si din jocuri de noroc

Art. 110.:

(1)    Veniturile sub formă de premii se impun, prin reţinerea la sursă, cu o cotă de 10% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu. 

(3) Obligatia calcularii, retinerii si platii impozitului revine organizatorilor/platitorilor de venituri. 

(4) Nu sunt impozabile urmatoarele venituri obţinute în bani şi/sau în natură:

a)   premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu;  

b)   ..............................  

 (5) Impozitul calculat si retinut in momentul platii este impozit final.

(6) Impozitul pe venit astfel calculat si retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

Pentru persoanele fizice nerezidente, veniturile sub forma de premii se impun, prin retinere la sursa, cu o cota de 10% aplicata asupra venitului net realizat din fiecare premiu, indiferent de valoarea premiului.

 

SECTIUNEA 7. PROTECTIA DATELOR PERSONALE 

In conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, organizatorii isi asuma obligatia de a nu face disponibile in nici un fel datele personale ale participantilor, cu exceptia cazurilor in care exista o obligatie legala in acest sens si numai in limitele prevazute de lege si de Regulamentul Oficial al campaniei promotionale. De asemenea, societatea se obliga sa nu faca publice sau sa nu vanda bazele de date continand informatii, asa cum au fost ele definite, referitoare la datele personale ale clientilor sai. 

Prin semnarea formularului de inscriere Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 

Prin semnarea formularului de inscriere, participantul isi exprima consimtamantul expres pentru inscrierea datelor cu caracter personal in baza de date a companiei Max Bet S.R.L., precum si pentru prelucrarea acestor date in scopul acordarii de beneficii conform politicii Max Bet S.R.L., in scopuri statistice, pentru actiuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi materiale informative de la MAXFUN Cotroceni, Bd. General Paul Teodorescu, nr. 4, unitatea F516 si unitatea F512, Sector 6 si MAXFUN Baneasa, Sos. Bucuresti – Ploiesti, nr. 79, unit. E10, zona 1, Shopping City, Sector 1

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la Campania promotionala in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare  si potrivit notificarii generale nr. 0014399/27.07.2010 inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarii de date cu caracter personal. Furnizarea datelor solicitate este obligatorie pentru participarea la Campania promotionala. 

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, persoanele vizate au dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul la rectificarea datelor, dreptul de a se opune prelucrarii datelor lor cu caracter personal, precum si de a-si retrage oricand consimtamantul exprimat. De asemenea, persoanele vizate au dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, precum si dreptul de a depune o plangere in fata autoritatii de supraveghere si de a se adresa justitiei.

 

 Pentru exercitarea drepturilor recunoscute de lege, persoanele vizate se pot adresa cu cerere scrisa la adresa: Bucuresti, Str. Baratiei  nr. 31, sector 3, cod postal 030195 S.C. Max Bet S.R.L., la oricare din punctele de lucru MAXFUN ale societatii sau la e-mail: datepersonale@maxbetromania.com.

 

Astfel, la cererea scrisa a Participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta se obliga: (a) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal ale acestuia, in mod gratuit; (b) sa rectifice, actualizeze, stearga etc., datele cu caracter personal, mai putin cele a caror prelucrare este obligatorie potrivit legii;; si/sau (c) sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului, mai putin cele a caror prelucrare este obligatorie potrivit legii. 

In cererea formulata, Participantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

 

SECTIUNEA 8. REGULAMENTUL OFICIAL 

Regulamentul Oficial este afisat si este disponibil pentru consultare in mod gratuit oricarui participant la Campania promotionala, in locatiile MAXFUN Cotroceni si Baneasa

Prin participarea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze termenelor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

Prezentul Regulament prezinta un set de conditii minimale pe care participantii la actiunea publicitara trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerati eligibili. 

 

SECTIUNEA 9. LITIGII 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie promotionala “Lucky Train”organizata de MAXFUN se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

Prezentul Regulament Oficial al Campaniei Promotionale “Lucky Train”a fost semnat astazi, 26.08.2022, in doua exemplare originale.