Termeni şi condiţii

1.Prin utilizarea acestui Site, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare.
Accesul și utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând Site-ul in tot sau in parte, acceptați, fără limitări sau calificări, toate aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între Dumneavoastră și S.C. MAX BET S.R.L. sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiții de Utilizare. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, Condițiile de Utilizare ale acestui Site, nu trebuie să utilizați website-ul, conținutul sau serviciile sale. Accesul la continutul online al site-ului www.max-fun.ro este liber pentru toate persoanele.

2.Proprietatea Conținutului
Toate drepturile asupra întregului conținut („Continut”) al website-ului www.max-fun.ro sunt rezervate și reprezintă proprietatea intelectuală a S.C. Max Bet S.R.L. cu sediul social în București, str. Bărăției, nr. 31, Sector 3, cod poștal 030195, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J 40/6809/2002, CUI: RO 14786022, incluzând fără limitare toate textele și imaginile/înregistrările existente pe acesta, cu excepția cazului în care nu este altfel specificat. Utilizatorii pot consulta și studia acest site exclusiv pentru informarea generală și uzul lor personal. Nu este permisă utilizarea în alte scopuri, în orice mod, a conținutului acestui website. Este strict interzisă reproducerea, multiplicarea, imprimarea pentru distribuire, difuzarea și comercializarea integrală sau parțială sub orice formă – electronică, mecanică, inclusiv fotocopierea și înregistrarea – a oricăror texte, imagini, sonorizări, grafică sau design prezentate pe site-ul www.max-fun.ro, fără consimțământul scris al S.C. Max Bet S.R.L., acesta fiind protejat de către dispoziţiile legale incidente: Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe și Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, titulari ai drepturilor protejate de lege fiind S.C. Max Bet S.R.L. sau, după caz, furnizorii săi de informaţii. Este strict interzisă alterarea conţinutului şi arhitecturii paginilor cuprinse în site! Nerespectarea acestor interdicții atrage după sine sancționarea celor vinovați – de către instituțiile și organele abilitate – prin aplicarea de sancțiuni civile, contravenționale sau penale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și dispozițiile procedurale referitoare la recunoașterea, protejarea și garantarea dreptului de autor și a drepturilor conexe, precum și a proprietății intelectuale. Puteți descărca conținutul site-ului www.max-fun.ro, însă doar pentru folosul personal și ne-comercial și cu condiția de a vă conforma cu informațiile referitoare la dreptul de autor (copyright) și alte drepturi de proprietate intelectuală. Preluarea de informaţii de pe site-ul www.max-fun.ro de către publicații sau site-uri web poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi de către Clubul Român de Presă: “preluarea fără cost a unor materiale de presă se poate realiza doar în limita a 500 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză, asigurându-se astfel atât libera circulaţie a informaţiei, cât şi caracterul de “revistă a presei” susţinut de paginile de internet în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei. Preluarea a mai mult decât cele prevăzute anterior se poate realiza doar în condiţiile unui acord, financiar sau de altă natură, încheiat cu deţinătorul drepturilor”.

3.Utilizarea Site-ului
Prin utilizarea website-ului www.max-fun.ro, utilizatorul poate vizualiza detalii despre activitatea de divertisment S.C. MAX BET S.R.L.

4.Modificarea Termenilor și Condițiilor
S.C. MAX BET S.R.L. poate schimba in orice moment continutul, structura sau accesibilitatea site-ului, fara un acord prealabil si fara vreo notificare catre utilizatori. S.C. MAX BET S.R.L. are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare este acceptată deplin și necondiționat de către Utilizatorii Site-ului prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilitați oferite de Site.

5.Limitarea răspunderii
Utilizatorul site-ului este singurul responsabil atât faţă de terţi, cât şi faţă de S.C. Max Bet S.R.L în legătură cu accesarea, utilizarea şi exploatarea informaţiilor publicate pe site. S.C. Max Bet S.R.L și societățile sale afiliate, funcționarii, directorii, angajații, agenții sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu răspund faţă de utilizatori şi nici faţă de terţi pentru eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură cu/din copierea, stocarea, modificarea ori transferarea întregului ori a unei părţi din informaţiile publicate pe site. S.C. Max Bet S.R.L îşi declină orice responsabilitate privind garantarea felului în care informaţia serveşte anumitor scopuri. S.C. Max Bet S.R.L nu este răspunzătoare pentru eventuale daune directe sau indirecte, sau pentru viruși care ar putea să vă infecteze device-ul folosit, daune ce ar rezulta din utilizarea site-ului www.max-fun.ro sau din descărcarea oricărui material, text sau imagine de pe site. Site-ul www.max-fun.ro poate conține linkuri către alte site-uri și sunt furnizate pentru a le accesa numai dacă doriți acest lucru. S.C. Max Bet S.R.L nu autorizează și nu este răspunzătoare pentru conținutul, funcționalitatea sau condițiile de confidențialitate ale acestor site-uri.

6.Legislație aplicabilă și Jurisdicție
Aceste Condiții de Utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.